Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Nemecký kultúrny dom – naša pýcha, budova, ktorej fotografia nesmie chýbať na žiadnych propagačných materiáloch o Rači. Zvonka opravená, s krásnou strechou, fasádou. Vo vnútri zrekonštruovaná fotogenická sála. Vymaľovaná Červená lisovňa, konečne s privedeným osvetlením. A to je všetko. Ostatné priestory akoby boli od macochy. Jeden by čakal, že i keď pomaly, ale každým rokom sa niečo opraví. Ako doma. Nie je hanbou, že nemáme na to, aby sme budovu zrenovovali naraz. Ale hanbou je, že doteraz nie je určená jasná vízia jej celkového využitia, nejaký plán... vlastné investície? Prenájom? Treba sa tomu venovať. Ale kto? Oddelenie správy majetku? Prednostka? Starosta? Poslanci?

V roku 2011 nám starosta Pilinský predstavil svoju megalomanskú víziu výstavby amfiteátra. Jeho predpokladaná investícia bola viac ako 1 milión Eur. Predstavoval si – a možno tomu aj veril, že jednu tretinu zaplatí Hlavné mesto, druhú Bratislavský samosprávny kraj a tú poslednú tretinu sme mali zvládnuť vlastnou investíciou.

Priznám sa, predstava, že by sme mali ísť do takejto investície, sa mi od začiatku nepozdávala a privítala som, keď sa od nej upustilo. Dúfala som, že keď sa starosta cítil na to, že by sme boli schopní zafinancovať tretinu z viac než miliónovej investície, že takéto peniaze môžeme použiť na ďalšiu rekonštrukciu NKD. Tu však bola snaha zbaviť sa investície do NKD a niekomu ho prenajať. Otočilo sa tam veľmi veľa ,,čumilov“, ale každého odradili predpokladané nemalé investície do majetku, ktorý by mali len v nájme.

V tom istom čase sa zmobilizovalo niekoľko sto obyvateľov Rače a podpísalo sa pod petíciu, v ktorej sa jasne vyjadrili proti zámeru NKD predať alebo prenajať. Ako dôvod uviedli, že NKD bol postavený obyvateľmi Rače, a preto patrí Račanom a má zostať v správe MČ. Jeden by čakal, že na základe týchto udalostí sa MČ dohodne na konkrétnom zámere a postupne ho bude realizovať. Ale budova 6 rokov nevidela vyššie investície, na jej dokončovanie sa akosi v rozpočte nikdy nemyslí. Za posledných 6 rokov sa vymaľovala Červená lisovňa, zaviedlo sa do nej osvetlenie, vybrúsila a nalakovala sa drevená podlaha v sále NKD (predtým elegantná tmavá podlaha sa zmenila na bledú a pôsobí ako podlaha v sokolskej telocvični) a opravovala sa kanalizácia z dôvodu jej neustáleho upchávania.

Buďme realisti, v súčasnosti je ťažké predstaviť si, ako by mala celá budova NKD fungovať absolútne bez prenájmov. Treba však rozlišovať prenájmy krátkodobé a dlhodobé. V rámci krátkodobých prenájmov sa prenajíma spoločenská sála, dala by sa aj Červená lisovňa. Spoločenskej sále chýba funkčné zázemie, pri konaní spoločenských podujatí sa musí externe vybavovať caterig. A aj cateringové spoločnosti majú problém sa niekde „upratať“. Červená lisovňa nemá prístup k toaletám, návštevníci musia použiť toalety pri sále v NKD. Pri väčších podujatiach tu prichádza ku kolíziám.Vyhlásiť verejnú súťaž na prenájom bývalej vinárne „U kmotrov“, ale s tým, že MČ by sa vlastnými prostriedkami podieľala na jej rekonštrukcii, by NKD pomohlo. Priestor s vyspravenými stenami, podlahami a vybudovanými toaletami by sa určite prenajal ľahšie ako priestor v pôvodnom stave, teda v horšom ako v pôvodnom...

Funkčná reštaurácia alebo vináreň by sa stala srdcom NKD, ktoré by pumpovalo do ostatných priestorov život. Klubovne miestnych spoločenských organizácií, knižnica, tanečná sála... V projekte sa rátalo s prepojením reštauračnej časti so spoločenskou sálou v priestore foyera. Doteraz tieto priestory oddeľuje len sadrokartónová stena, za ktorou sú základy tak chýbajúcich toaliet.

Celá budova NKD je podpivničená. Pivnice sú unikátne, ale prázdne. Nevyužité. Bolo veľa plánov, nápadov... ale len v rovine – KEBY...

Až prišiel jeden konkrétny. Prenajať jednu z pivníc na uskladnenie vína. Poviete si super, konečne. Prvá lastovička. Nemám nič proti zámeru uskladňovať v pivnici NKD víno, napokon, na tento účel bola pivnica postavená. Ale to, čo nasledovalo, nie je v poriadku. Zámer prenajať pivničné priestory predložil poslanec a bývalý vicestarosta našej MČ ako prípad hodný osobitého zreteľa. Zastupiteľstvo mu priestory prenajalo na neuveriteľných 20 rokov, podotýkam, že žiadal na 30. Nie je to u nás v poriadku, aby sme na takú dlhú dobu prenajali priestor, ktorého funkčné využitie ako celku nám ešte nie je známe, súkromnej firme. Keby sa pivnice prenajali Račianskemu vinohradníckemu spolku, bolo by to z môjho pohľadu v poriadku. Ale aby si osobitný zreteľ v tomto prípade uplatňovala súkromná firma v poriadku nie je.

Čo ďalej s NKD? Na stavebnej komisii i počas rokovania posledného Miestneho zastupiteľstva som navrhla, aby sa do NKD presťahoval Miestny úrad z Kubačovej ulice. Budova MÚ na Kubačovej ulici už dávno nespĺňa požiadavky doby na účel, ktorý momentálne zastáva. Navyše je nutná jej celková rekonštrukcia. Počas rekonštrukcie by sa mal úrad presťahovať niekam do podnájmu, čo sú ďalšie zbytočne vyhodené peniaze. Ako pozitíva umiestnenia úradu v NKD som uviedla nasledovné: vlastné parkovisko, ľahká dostupnosť pre obyvateľov aj z okrajových častí mestskej časti električkou i autobusom, po prebudovaní možnosť využívania lisovne aj ako sobášnej siene. A nemenej dôležitý fakt, že hrubá stavba je hotová a naša.

Čo myslíte Račania, je to až taký nezmysel?

Monika Luknárová
poslankyňa MČ Bratislava-Rača
nezávislá kandidátka na poslankyňu BSK


0 komentárov:

Zverejnenie komentára